News

Split payment coraz bliżej

Last update on Sept. 21, 2017.

Wyrok TSUE w sprawie C-605/15 (Aviva)

Last update on Sept. 21, 2017.

Brak zwolnienia akcyzowego od energii elektrycznej a redukcja chemiczna

Last update on Sept. 19, 2017.

Zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz nowe nabory w ramach Szybkiej Ścieżki

Last update on Sept. 19, 2017.

Oczekiwane rozporządzenie dotyczące dokumentacji cen transferowych złożone do podpisu Ministra Finansów

Last update on Sept. 19, 2017.

Nie zawsze sankcja VAT

Last update on Sept. 19, 2017.

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie procedury zwrotu VAT podróżnym

Last update on Sept. 8, 2017.

Udzielenie licencji nie zawsze rozliczane jest jako usługa ciągła - wyrok NSA z dnia 5 września 2017 r. o sygn. I FSK 2319/15.

Last update on Sept. 8, 2017.

Najnowsze orzeczenia dotyczące wniesienia znaku towarowego aportem do Spółki

Last update on Sept. 2, 2017.

KAS opublikowało 30 sierpnia br. informację na temat opiniowania wniosków o interpretację dotyczących darowizny znaków towarowych

Last update on Aug. 31, 2017.