News

Category archives: Fundusze europejskie

Zmiana ustawy wdrożeniowej ułatwi wydatkowanie środków UE

Last update on Nov. 22, 2017.

Finansowanie B+R w regionach

Last update on Oct. 20, 2017.

Zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz nowe nabory w ramach Szybkiej Ścieżki

Last update on Sept. 19, 2017.

Finansowanie działalności B+R przedsiębiorstw

Last update on Aug. 24, 2017.

Konkurs „Badania na rynek” na nowych zasadach!

Last update on July 24, 2017.

Innowacje w sektorze rolno-spożywczym i leśnym

Last update on June 20, 2017.

Dotacje na rozwój energetyki odnawialnej

Last update on May 15, 2017.

Polska Wschodnia – nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców

Last update on May 18, 2017.

Centra B+R znów w centrum uwagi

Last update on March 22, 2017.

Zmiany w systemie oceny projektów szansą na otrzymanie dofinasowania

Last update on Feb. 21, 2017.