Aktualności

Dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 NFOŚiGW- najnowsze informacje

Last update on 9 czerwca 2016.

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił informację odnośnie najnowszej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013.

Na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 12,05 mln PLN ze środków Funduszu Spójności, a wnioski będą przyjmowane od 17 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r.

Rodzaje wspieranych projektów

Dofinansowaniu podlegają w zakresie  budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, mających na celu ograniczenie strat sieciowych (wymiana transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracanie bardzo długich ciągów liniowych, zmiana przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego, typy projektów).

Do dofinansowania będą kwalifikować się wyłącznie te projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, które wykażą ograniczenie strat energii, o co najmniej 30% w ramach projektu.

Podmioty uprawnione do aplikowania o wsparcie

o    Przedsiębiorcy

o    Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST

o    Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Jeżeli potrzebowaliby Państwo dodatkowych informacji na powyższy temat, uprzejmie prosimy o kontakt.

Z poważaniem,

Jarosław Antosik i Aleksandra Pabiańska


Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy