Aktualności

Nowe zasady udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców

Last update on 9 czerwca 2016.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 niesie za sobą nie tylko ogromną pulę środków do rozdysponowania pomiędzy beneficjentów, ale również szereg zmian w porównaniu do zasad obowiązujących w latach 2007 – 2013. Podstawą do ich wprowadzenia jest reforma prawa pomocy publicznej realizowana przez Komisję Europejską pod nazwą „SAM - State Aid Modernization”, której celem jest uproszczenie dotychczasowych zasad oraz dostosowanie ich do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Jednym z obszarów, który został poddany reformie w ramach SAM są reguły udzielania pomocy de minimis, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. i będą ważne aż do 31 grudnia 2020 r.

http://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/finanse-i-inwestycje/703991,Nowe-zasady-udzielania-pomocy-de-minimis-dla-przedsiebiorcow.html

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy