Aktualności

Rozpoczęcie naboru na OCHRONĘ ZABYTKÓW

Last update on 9 czerwca 2016.

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków” – rozpoczęcie naboru wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona Zabytków”, który potrwa do 31 października 2015 r. W ramach konkursu dotacje udzielane są na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do Rejestru Zabytków. O wsparcie mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze zabytku wpisanego do rejestru.

Program: Ochrona zabytków
Beneficjent: osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie
Przedmiot wsparcia: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
Warunki: obiekt wpisany do rejestru zabytków
Wysokość wsparcia:

  • Minimalna kwota dofinansowania: 25 000 PLN
  • Do 50% nakładów koniecznych
  • Do 100% nakładów koniecznych, jeśli obiekt posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową
  • Do 100% nakładów koniecznych, jeśli obiekt wymaga niezwłocznego podjęcia prac

Termin składnia wniosków: do 31 października 2015 r., w przypadku nie wykorzystania całej alokacji środków II tura naboru będzie trwała do 31 marca 2016 r.

Dziedzictwo kulturowe - ochrona zabytków (552,7 KB)

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy