Aktualności

Ceny transferowe oraz mała klauzula przeciwko uchylaniu się od opodatkowania

Last update on 9 czerwca 2016.

Dnia 27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów ustawy o PIT oraz CIT. Zgodnie z jej uzasadnieniem, wprowadzane zmiany mają na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego i ograniczenie nadużywania przepisów przez podatników.

Wśród nowych regulacji znajdują się przepisy nowelizujące obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szczegóły dotyczące zmian w zakresie cen transferowych były przez nas opisywane w ostatnim poście.

Prócz zmian w cenach transferowych, już od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie tzw. „mała klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania”. Przepisy te, stanowiące implementację unijnej dyrektywy, ograniczają prawo do skorzystanie ze zwolnienia z CIT w zakresie dywidend wypłacanych przez spółkę-córkę. Od nowego roku nie będą mogli skorzystać z niego podatnicy, którzy uzyskają dywidendy w wyniku działań, dla których brak jest gospodarczego uzasadnienia.

Ponadto, w ustawie o PIT wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych w związku z otrzymywanymi przez osoby fizyczne należnościami odsetkowymi.

Mając na względzie nadchodzące zmiany, konieczne jest odpowiednie przygotowanie się przez przedsiębiorców do wypełniania nowych obowiązków oraz analiza strategii biznesowych pod kątem nowych ograniczeń. Co więcej, nieprecyzyjność nowych regulacji może stanowić w przyszłości kolejne pole dla profiskalnej wykładni przepisów przez organy podatkowe oraz zwiększyć ilość sporów z podatnikami w tym zakresie.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy