Aktualności

Dotacje na B+R w Nowym Roku!

Last update on 9 czerwca 2016.

Już na początku 2016 roku startują konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się
o środki na sfinansowanie prac badawczo – rozwojowych oraz zakup wyposażenia laboratoryjnego.

Pierwszy, styczniowy nabór wniosków na prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej tzw. „Demonstrator” (Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”) został ogłoszony 7 grudnia 2015 r przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinasowanie nawet do 60% kosztów kwalifikowanych mogą otrzymać projekty, których faza badań przemysłowych została zakończona i konieczne jest zbudowanie instalacji demonstracyjnej do testów w warunkach rzeczywistych. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla MŚP to 5 mln zł. oraz 20 mln zł. dla dużych przedsiębiorstw.

Wnioski będzie można składać już od 7 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

Kolejny nabór tzw. „Szybkiej ścieżki” (Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”) zostanie ogłoszony
1 marca 2016r. Konkurs specjalnie opracowany dla mikro, małych i średnich firm na dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych). Minimalna wartość projektu to 2 mln zł, a poziom dofinansowania może wynieść nawet do 80 % w przypadku badań przemysłowych i 60% w przypadku prac rozwojowych.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 4 kwietnia 2016 r. do 29 lipca 2016 r. Dodatkowy konkurs przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych planowany jest w III kwartale 2016 r.

Oba konkursy były już realizowane w 2015 r. i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Ocena projektów pod względem innowacyjnym, naukowym oraz biznesowo – gospodarczym przeprowadzana jest przez Panel Ekspertów. Rekomendowane do dofinansowania są projekty, które w największym stopniu spełniają kryteria, tj. m.in. odpowiednie rozplanowanie prac badawczo – rozwojowych, potencjał Wnioskodawcy do realizacji projektu oraz opłacalność wdrożenia rezultatów projektu.

29 stycznia 2016r. również Ministerstwo Gospodarki planuje ogłosić kolejny konkurs na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

O dofinansowanie na zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych mogą ubiegać się zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Minimalna wartość projektu to 2 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi od 20% do 45% kosztów kwalifikowanych projektu.

Warunki jakie muszą zostać spełnione to m.in. opracowanie agendy badawczej oraz nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem konkursów, w ramach samego Programu Inteligentny Rozwój, w 2016 r. planowane jest uruchomienie 23 konkursów. Ich całkowity budżet wyniesie ok. 7,9 mld zł (razem z naborami, które rozpoczęły się w tym roku).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości dofinansowania skontaktuj się z zespołem Accreo.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy