Aktualności

Rusza konkurs na prace badawczo – rozwojowe dla przemysłu chemicznego

Last update on 9 czerwca 2016.

18 grudnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs INNOCHEM w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, dedykowanego do branży chemicznej. W ramach konkursu możliwe będzie dofinansowanie projektów wpisujących się w poniższe obszary tematyczne:

  • Pozyskiwanie surowca (pozyskiwanie surowca i uzdatnianie alternatywnych surowców),
  • Wytwarzanie produktów podstawowych (np. rafinacja ropy naftowej i jej produkty, nawozy),
  • Wytwarzanie produktów specjalistycznych (np. tworzywa konstrukcyjne i dodatki wspomagające, środki ochrony roślin i produkty biobójcze),

Nowe technologie (np. zielona chemia, technologie materiałów hybrydowych i kompozytowych).

Obszary horyzontalne:

  • Optymalizacja prowadzonych procesów,
  • Niskoemisyjne technologie wytwórcze.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione o ubieganie się o wsparcie to przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw (co najmniej dwa przedsiębiorstwa).

Minimalna wartość projektu to 1 mln PLN, a maksymalna 20 mln PLN.

Poziom dofinansowania:

  • badania przemysłowe od 50% do 80% kosztów kwalifikowanych,
  • prace rozwojowe od 25% do 60% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 1 lutego 2016r. do 1 marca 2016r.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości dofinansowania skontaktuj się z zespołem Accreo.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy