Aktualności

Dotacje nie tylko na innowacje

Last update on 9 czerwca 2016.

W najbliższym czasie przedsiębiorcy będą mogli ponownie składać wnioski o dofinansowanie inwestycji badawczo-rozwojowych między innymi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój tj.:

  1. W ramach konkursu dla projektów typu Centra Badawczo-Rozwojowe (1 marca – 29 kwietnia 2016 r.) zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i z sektora MŚP, mogą dofinansować utworzenie lub rozbudowę centrum B+R, w którym będą opracowywać nowe, lub udoskonalać dotychczasowe produkty, usługi lub technologie. Prace budowlane oraz zakup niezbędnej infrastruktury badawczej mogą zostać dofinansowane do 70% kosztów kwalifikowanych.
  2. W ramach konkursu do tzw. Szybkiej Ścieżki (4 kwietnia – 29 lipca 2016 r.) przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły zoptymalizować koszty prowadzonej działalności poprzez uzyskanie wsparcia na prowadzone prace badawczo-rozwojowe. Koszty wynagrodzeń, amortyzacji, zakupu usług i materiałów mogą być dofinansowane do 80%, jeśli są niezbędne do prowadzenia prac nad nowym lub ulepszonym produktem, usługą lub technologią.

O sukcesie projektu nie musi decydować tylko i wyłącznie jego  innowacyjność, ale również zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, odpowiednio dobrany zespół badawczy i kadra zarządzająca oraz opłacalność wdrożenia.

W 2016 r. zostanie rozdysponowanych ok. 56 miliardów zł na dofinansowanie projektów w ramach krajowych i regionalnych programów. Znaczna część tych środków zostanie skierowana do przedsiębiorstw na realizację projektów badawczo-rozwojowych, a to dopiero początek możliwości wsparcia na lata 2014-2020.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości dofinansowania skontaktuj się z zespołem Accreo.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy