Aktualności

Zaproszenie - aktualne ryzyka podatkowe, zagadnienia i wyzwania, jakie czekają na podatników w 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

British Polish chamber of commerce Accreo

                                            Wtorek 19 stycznia,

                                              godz: 9:30-12:30

                             BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Brytyjsko - Polska Izba Handlowa oraz firma doradcza Accreo zapraszają na szkolenie, które ma zapoznać uczestników z głównymi obszarami ryzyk podatkowych, które dotyczyć mogą  działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. W szczególności prelegenci skupią się na zagadnieniach aktualnych w 2016 r. i wyzwaniach, jakie w związku z tym czekają na podatników.

Celem szkolenia jest również przekazanie informacji jak postępować, aby zminimalizować wystąpienie ryzyk podatkowych w przedsiębiorstwie.

Dla kogo:
Szkolenie adresowane jest do członków BPCC prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, jak i innych krajach, a którzy ze względu na obszar i rodzaj działalności mogą być narażeni na wyższe ryzyka podatkowe oraz podlegać wzmożonym kontrolom podatkowym.

Odbiorcami szkolenia są także osoby zaangażowane w proces kreowania, wprowadzania i monitoringu prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych.

Poruszane zagadnienia:
W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia z zakresu poszczególnych podatków VAT i CIT, a także odpowiedzialności karno-skarbowej (realna odpowiedzialność członków zarządu czy tylko „straszak” na firmy) oraz ogólne kwestie związane z zarządzeniem ryzykiem w przedsiębiorstwie (przygotowanie map obszarów ryzyk oraz procedur zarządzania). Prelegenci podejmą również kwestię obszarów ryzyka według Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

VAT:

 1. Wyłudzenia i karuzele podatkowe – kiedy mogą dotyczyć uczciwych przedsiębiorców?:
  • kwestionowanie prawa do odliczenia,
  • procedury i materiały dowodowe jako sposób minimalizacji ryzyka.
 2. Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT  - zmiana podejścia organów i sądów administracyjnych oraz ryzyka podatkowe dla firm współpracujących z podmiotami zagranicznymi:
  •  konsekwencje wyroku Welmory  C-605/12,
  • praktyczne sposoby weryfikacji stałego miejsca prowadzenia działalności.
 3. Pomyłka w deklaracji a wysokość odsetek – zmiany od 2016 r.
 4. Propozycje zmian – brak interpretacji indywidualnej dla VAT, definicja nadużycia prawa w ustawie o VAT.

CIT:

 1. Ryzyka podatkowe w obszarze restrukturyzacji związane z tzw. małymi klauzulami antyabuzywnymi:
  • jak bezpiecznie stosować zwolnienia z wypłaty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?,
  • uzasadnione przyczyny ekonomiczne połączenia lub podziału spółek,
  • próby uszczelnienia systemu podatku dochodowego – konsekwencje dla przedsiębiorców.

Podczas spotkania zostaną przybliżone również kluczowe ryzyka w zakresie cen transferowych, które w 2016 r. mają być obszarem wzmożonego zainteresowania kontrolujących:

 1. Zmiany w polskich przepisach w obszarze cen transferowych związane z pracami w ramach projektu BEPS (zalecenia OECD):
  • nowe, rozszerzone obowiązki dokumentacyjne,
  • rola i odpowiedzialność członków zarządu.
 2. Czego należy spodziewać się w 2016 r.?
  • ceny transferowe jako jeden z priorytetów organów podatkowych w 2016 r.,
  • branże oraz transakcje wzbudzające szczególne zainteresowanie kontrolujących. 
 3. Praktyczne wnioski dla podatników płynące m. in. z orzecznictwa sądów administracyjnych z 2015 r.

Koszt uczestnictwa:
Firmy członkowskie BPCC: 150 zł + 23% VAT
Firmy niezrzeszone: 250 zł + 23% VAT

Rejestracja:
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. W celu dokonania rejestracji prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego informacje: imię i nazwisko, stanowisko, email, nazwa firmy wraz z numerem NIP na adres: akademia@bpcc.org.pl.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim.

Pozdrawiamy,
Zespół BPCC

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy