Aktualności

Ceny transferowe jako priorytet Ministerstwa Finansów w 2016 r.

Last update on 9 czerwca 2016.

Ministerstwo Finansów i organy skarbowe kontynuują walkę z przerzucaniem dochodu pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach odbiegających od rynkowych.

Już w opublikowanym w październiku 2015 r. Krajowym Planie Działań Administracji Podatkowej na 2016 r. wskazano, iż transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi będą jednym z głównych obszarów kontroli polskich podatników. W Planie przedstawiono rodzaje transakcji i zdarzeń gospodarczych, które w szczególności budzą zainteresowanie organów podatkowych oraz wskazano branże, w których ryzyko stosowania cen nierynkowych pomiędzy podmiotami powiązanymi jest szczególnie wysokie.

Komunikat Ministerstwa Finansów wprost wskazuje II kwartał 2016 r. jako moment rozpoczęcia kontroli. Zatem kontrolujący mogą w pierwszej kolejności zająć się weryfikacją ostatniego roku podatkowego.

W swoim komunikacie Minister Finansów podkreślił, iż do kontroli cen transferowych wyznaczeni zostaną dodatkowi pracownicy organów podatkowych oraz dokonane zostaną zmiany o charakterze strukturalnym, co wskazuje na znaczące zaangażowanie organów w kontrolę powyższego obszaru rozliczeń.

Minister Finansów zachęca podatników, którzy stosowali ceny transferowe (na warunkach odbiegających od rynkowych) do złożenia korekt za lata 2011-2015. Dodatkowo, Ministerstwo zaproponowało podatnikom dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej oraz możliwość skorzystania z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny do końca I kwartału 2016 r.

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że proces przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych będzie priorytetem organów podatkowych w 2016 r. Niewykluczone, iż tendencja ta będzie kontynuowana także w kolejnych latach ze względu na zmianę przepisów w zakresie cen transferowych m. in. wprowadzenie trój-stopniowej dokumentacji, obowiązku składania deklaracji CIT-TP oraz obowiązku sporządzania analiz porównawczych dla istotnych dla podatnika transakcji.

Istotą prowadzonych działań powinna być zatem weryfikacja (przegląd) dotychczasowych rozliczeń, a w dalszej kolejności odpowiednie modelowanie zawieranych transakcji w taki sposób, aby uniknąć zakwestionowania stosowanych rozwiązań przez organy podatkowe.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Podobne wpisy