Małgorzata Leszczewicz
Project Manager at Accreo | Dział Doradztwa Europejskiego
Malgorzata.Leszczewicz@accreo.pl

Ekspertka z ponad 12-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu, rozliczaniu i koordynowaniu projektów współfinansowanych z UE (perspektywa 2007-2013 i 2014-2020). Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania dla projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz szkoleniowych.

Współpracuje z uczelniami wyższymi, samorządami i przedsiębiorstwami w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczania projektów.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjno-innowacyjnych na SGH oraz Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa na Akademii Leona Koźmińskiego.