Mikołaj Horbulewicz
Manager w Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy | Adwokat
Mikolaj.Horbulewicz@accreolegal.pl

Od 2015 roku współpracuje z Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy spółka komandytowej, obecnie na stanowisku Menedżera. Doradza przy transakcjach sprzedaży oraz nabycia spółek i przedsiębiorstw, w tym przy opracowywaniu struktur transakcji, w procesach restrukturyzacyjnych oraz przy obsłudze korporacyjnej klientów Kancelarii. Brał udział przy opracowywaniu i wdrażaniu wielu nowatorskich rozwiązań w procesach podziału czy połączenia. Świadczy również usługi w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym w szczególności związanych ze znakami towarowymi.

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Rachunkowość według standardów krajowych” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.