Co oferujemy ?

 • współpracę w niepełnym wymiarze czasu przy prowadzonych projektach;
 • elastyczne godziny pracy (formuła zatrudnienia oparta o zadaniowość);
 • atrakcyjną formę wynagrodzenia;
 • możliwość pogodzenia współpracy z innymi obowiązkami zawodowymi i prywatnymi;
 • współpraca zdalna (home office);
 • otwartą i przyjazną atmosferę pracy.

Jakie będą Twoje zadania?

 • sporządzanie analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub krajowych;
 • opracowywanie części finansowej wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności oraz analiz kosztów i korzyści m.in. dla projektów badawczo–rozwojowych, inwestycyjnych, transportowych;
 • kontakt z klientem i instytucjami publicznymi w celu pozyskiwania niezbędnych informacji do projektu;
 • ścisła współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego.

Profil kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość);
 • doświadczenie praktyczne w opracowywaniu analiz finansowo-ekonomicznych dla projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz oceny efektywności finansowo-ekonomicznej projektów inwestycyjnych,
 • znajomość zasad udzielania i kalkulacji pomocy publicznej;
 • znajomość programów operacyjnych UE na lata 2014-2020 oraz 2021-2027;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • wiedza ogólna w obszarze finansów przedsiębiorstw i rachunkowości;
 • biegła znajomość MS Excel;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: rekrutacja@accreo.pl

Prosimy o dodatnie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Accreo Sp. z o.o., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, iż w każdej chwili mogę cofnąć zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Accreo Sp. z o.o., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, e-mail: rekrutacja@accreo.pl.
 2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dobrowolność podania danych: Podanie prze Ciebie danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Inner oferty