Opis stanowiska:

 • monitorowanie informacji z zakresu pozyskiwania pomocy publicznej, w tym informacji o nowych naborach wniosków w ramach instrumentów pomocowych;
 • analiza przepisów i wytycznych w zakresie dostępnych programów wsparcia;
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej i innych dostępnych źródeł finansowania dla klientów spółki;
 • analiza projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości otrzymania wsparcia oraz innych przepisów pomocy publicznej;
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej klientów w zakresie dostępnej pomocy publicznej, w tym wsparcia z funduszy UE i innych programów pomocowych;
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących funduszy unijnych i innych źródeł pomocy publicznej;
 • kontakty z klientem i instytucjami publicznymi w trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej;
 • wsparcie dla członków zespołu projektowego;

Wymagania:

 • roczne doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie pomocy publicznej w firmie doradczej;
 • znajomość przepisów z zakresu pomocy publicznej i funduszy UE;
 • zainteresowanie tematyką pozyskiwania dofinansowania;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomiczno-finansowe);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (szczególnie MS Excel);
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność i odpowiedzialność;
 • zaangażowanie i dbałość o atmosferę pracy w zespole.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia ciekawego doświadczenia przy prowadzonych projektach;
 • zaplanowaną ścieżkę kariery;
 • atrakcyjne wynagrodzenie wzbogacone o ofertę benefitów (m.in. opieka medyczna, pakiet sportowy, ubezpieczenie);
 • otwartą i przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: rekrutacja@accreo.pl

Prosimy o dodatnie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Accreo Sp. z o.o., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, iż w każdej chwili mogę cofnąć zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Accreo Sp. z o.o., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, e-mail: rekrutacja@accreo.pl.
 2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dobrowolność podania danych: Podanie prze Ciebie danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Inner oferty