Co oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w konsultingu w oparciu o płatne praktyki;
 • udział w pracach projektowych dla klientów;
 • najlepszym praktykantom stałe zatrudnienie;
 • dofinansowanie prywatnej opieki medycznej i zajęć sportowych;
 • elastyczny czas pracy;
 • otwartą i przyjazną atmosferę pracy;
 • dogodną lokalizację biura w ścisłym centrum.

Jakie będą Twoje zadania?

 • monitorowanie informacji z zakresu pozyskiwania pomocy publicznej, w tym informacji o naborach wniosków ze środków unijnych, krajowych i europejskich,
 • analiza przepisów prawa i wytycznych programowych dot. pomocy publicznej;
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektów m.in. B+R, inwestycyjnych, transportowych i OZE;
 • udział w rozliczaniu dofinansowanych projektów;
 • przygotowywanie artykułów, raportów, zestawień i analiz rynku i/lub konkurencji;
 • wsparcie członków zespołu w zakresie bieżącej obsługi klientów oraz prowadzonych projektów.

Profil Kandydata

 • zainteresowanie tematyką pomocy publicznej i funduszy UE;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • student/studentka ostatnich lat studiów (preferowane kierunki: ekonomia, inżynieria środowiska, zarządzanie i inwestycje w odnawialne źródła energii);
 • chęć rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia;
 • znajomość MS Office (szczególnie MS Excel, Word, Power Point);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy i zaangażowanie;
 • mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie pomocy publicznej;
 • mile widziana znajomość programów operacyjnych i dotacji UE.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) na adres e-mail: rekrutacja@accreo.pl

Prosimy o dodatnie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy sp.k., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, iż w każdej chwili mogę cofnąć zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, iż:

 1.  Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy sp.k., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, e-mail: rekrutacja@accreo.pl.
 2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dobrowolność podania danych: Podanie prze Ciebie danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Inner oferty