Co oferujemy?

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w profesjonalnym i dynamicznym zespole, w kulturze organizacyjnej opartej na współpracy i partnerstwie;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego przy współpracy z ciekawymi klientami;
 • objęcie patronatem aplikanta radcowskiego;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • elastyczny czas pracy;
 • częściowo możliwość pracy zdalnej;
 • dogodną lokalizację biura w pobliżu stacji metra „Świętokrzyska”.

Jakie będą Twoje zadania?

 • wsparcie członków zespołu przy projektach realizowanych dla naszych klientów;
 • przygotowywanie analiz przepisów i orzecznictwa na potrzeby realizowanych projektów;
 • analiza dokumentów źródłowych;
 • udział w przygotowaniu pism procesowych, umów, porad, opinii i komentarzy oraz prezentacji w języku polskim i angielskim.

Profil kandydata:

 • znajomość prawa handlowego i cywilnego; mile widziane zainteresowanie prawem nieruchomości, prawem pracy oraz prawem własności intelektualnej;
 • mile widziane doświadczenie zdobyte w innych kancelariach prawnych o podobnym profilu działalności;
 • aplikant I / II roku;
 • inicjatywa i zaangażowanie;
 • chęć rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia;
 • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi zadaniami;
 • bardzo dobra znajomość jęz. polskiego oraz jęz. angielskiego (poziom min. B2);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) na adres e-mail: rekrutacja@accreo.pl

Prosimy o dodatnie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy sp.k., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, iż w każdej chwili mogę cofnąć zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Jednocześnie informujemy, iż:

 1.  Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy sp.k., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, e-mail: rekrutacja@accreo.pl.
 2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dobrowolność podania danych: Podanie prze Ciebie danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Inner oferty