Co oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym i dynamicznym zespole, w kulturze organizacyjnej opartej na współpracy i partnerstwie;
 • szansę na pogłębianie doświadczenia zawodowego przy współpracy z ciekawymi klientami;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • dofinansowanie prywatnej opieki medycznej i zajęć sportowych;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • elastyczny czas pracy;
 • częściowo możliwość pracy zdalnej;
 • dogodną lokalizację biura w pobliżu stacji metra „Świętokrzyska”.

Jakie będą Twoje zadania?

 • doradztwo w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej i innych dostępnych źródeł finansowania dla klientów spółki;
 • opracowywanie koncepcji projektów w celu dostosowania do wymogów konkursu oraz zwiększenia szans na pozyskanie dofinansowania;
 • opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach aktualnych konkursów w szczególności dla projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i infrastrukturalnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wytycznymi programowymi;
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących funduszy unijnych i innych źródeł pomocy publicznej;
 • stała współpraca z klientami w celu świadczenia doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej;
 • monitorowanie informacji z zakresu pozyskiwania pomocy publicznej, w tym informacji o nowych naborach wniosków w ramach instrumentów pomocowych;
 • analiza przepisów i wytycznych w zakresie dostępnych programów wsparcia;
 • kontakt z klientami i instytucjami publicznymi w trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej;
 • organizacja pracy zespołu projektowego oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Profil Kandydata

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ekonomiczno-finansowe lub techniczne),
 • co najmniej 2-3 letnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie funduszy unijnych (w szczególności dla projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych lub infrastrukturalnych);
 • znajomość przepisów z zakresu pomocy publicznej i funduszy UE;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętności komunikacyjne, dbałość o atmosferę pracy w zespole;
 • zaangażowanie, profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków;
 • otwartość, inicjatywa i chęć poszukiwania nowych rozwiązań;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (szczególnie MS Word, MS Excel);

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV i listu motywacyjnego) na adres e-mail: rekrutacja@accreo.pl

Prosimy o dodatnie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Accreo Sp. z o.o., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zostałem/am poinformowany/a, iż w każdej chwili mogę cofnąć zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, iż:

 1. Administrator Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Accreo Sp. z o.o., ul. Próżna 7 (Le Palais), 00-107 Warszawa, e-mail: rekrutacja@accreo.pl.
 2. Cel i podstawa przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 4. Okres przechowywania danych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Twoje Uprawnienia: Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dobrowolność podania danych: Podanie prze Ciebie danych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Inner oferty