Michał Roszkowski
Partner w Accreo | Wspólnik w Accreo Legal M. Roszkowski i Wspólnicy | Radca Prawny | Doradca Podatkowy
michal.roszkowski@accreo.pl

Ekspert w doradztwie z zakresu procedury podatkowej, postępowania sądowo-administracyjnego, postępowania karnego skarbowego, a także bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania licznych podmiotów polskich i zagranicznych w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, postępowań podatkowych, w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentował klientów w precedensowych sprawach w zakresie m.in. opodatkowania przychodu z tytułu certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych, opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli energetycznych, opodatkowania opłat półkowych, akcyzy od energii elektrycznej w sporze producentów ze Skarbem Państwa, opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów hipoteki łącznej, dokumentowania na potrzeby VAT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Ponadto posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Ukończył podyplomowe studia z prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia z rachunkowości według standardów krajowych w Szkole Głównej Handlowej.