Doradztwo podatkowe

Działamy zgodnie z naszym hasłem – „Quick advice. Long run.” – naszym celem jest długoterminowy rozwój Twojego biznesu i zapewnienie mu optymalnego bezpieczeństwa w relacjach z organami podatkowymi. Prowadzenie działalności gospodarczej jest zadaniem wystarczająco skomplikowanym i czasochłonnym. Dlatego stawianie przedsiębiorcom dodatkowych przeszkód, w postaci coraz to nowszych obowiązków podatkowych i sankcji za ich niewypełnienie, jest dalece nieodpowiedzialne i nazbyt często ma krytyczne skutki. Nie jesteśmy w stanie zmienić podejścia ustawodawcy, ale możemy skutecznie temu przeciwdziałać.

ACCREO świadczy najwyższej jakości usług doradztwa podatkowego, które zapewnią przedsiębiorcom bezpieczeństwo w relacjach z administracją skarbową. Rozumiemy jednak, że to nie organ podatkowy, a indywidualne potrzeby i cele przedsiębiorcy powinny decydować o tym, w jakim kierunku podejmowana jest jego aktywność. Dlatego, dla naszych ekspertów, punktem wyjścia są zawsze potrzeby biznesowe klienta, a nasze rozwiązania podatkowe mają jedynie pomóc w ich bezpiecznej i racjonalnej realizacji.

Ilość nakładanych na przedsiębiorców nowych obowiązków podatkowych jest w ostatnim czasie bezprecedensowa. Poradzenie sobie z tym natłokiem bez wsparcia zespołu ekspertów jest praktycznie niemożliwe. Dlatego ACCREO oferuje Państwu doradztwo najwyższej jakości ekspertów, których szerokie doświadczenie i wybitna wiedza, zdecydowanie ułatwi Państwu ten obszar działalności i pozwoli skupić się na realizacji celów biznesowych.

Nasze usługi w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego obejmują m.in.:

  • weryfikację przyjętego przez klientów sposobu rozliczeń ze wskazaniem obszarów wymagających korekty, zarówno w kontekście powtarzalnych operacji biznesowych, jak i incydentalnych czynności;

  • doradztwo w czasie rzeczywistym w zakresie problemów podatkowych występujących w toku bieżącej działalności;

  • przedstawianie zwięzłych ustnych oraz pisemnych porad na temat konsekwencji planowanych przez podatników działań;

  • sporządzanie opinii prawnych, zawierających ocenę podatkową określonych zdarzeń gospodarczych;

  • proponowanie wdrożenia metodologii mających na celu wykorzystanie dostępnych mechanizmów umożliwiających poprawę płynności finansowej;

  • prowadzenie przeglądów podatkowych, w tym due diligence i sign off;

  • kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania i wdrożenia polityki raportowania schematów podatkowych w przedsiębiorstwie (MDR), w tym wskazanie obszarów, które generują u przedsiębiorcy takie obowiązki.

Jak możemy pomóc
Doradztwo dla pracodawców
1
Ceny transferowe
2
Podatki międzynarodowe
3
Zarządzanie podatkami indywidualnymi
4
Podatek dochodowy od osób prawnych
5
Podatek VAT i akcyza
6
Postępowanie podatkowe i sądowe
7
Specjalne strefy ekonomiczne
8
Przedstawicielstwo podatkowe i VAT compliance
9