Doradztwo europejskie

Zespół Doradztwa Europejskiego doradza przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na projekty infrastrukturalne, produkcyjne, usługowe i badawczo-rozwojowe, a także w prowadzeniu procesu dużych inwestycji, od momentu podjęcia decyzji o inwestycji, poprzez wybór jej optymalnej struktury i negocjowanie pakietu wsparcia.

Nasze usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania inwestycji są kompleksowe i obejmują następujące etapy:

  • budowanie koncepcji projektu (analiza dokumentów posiadanych przez Spółkę, przygotowanie optymalnej strategii aplikowania o wsparcie, rekomendacje co do ostatecznego kształtu projektu);
  • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
  • wsparcie w postępowaniach przed Komisją Europejską;
  • rozliczanie projektu oraz bieżące doradztwo związane z realizowaną inwestycją;
  • szkolenia związane z zasadami realizacji projektu, na który została przyznana pomoc publiczna;
  • bieżące doradztwo w kwestiach związanych z pomocą publiczną.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z serwisem internetowym Accreo dedykowanym najnowszym informacjom o funduszach europejskich www.czasnadotacje.pl

W prosty sposób przedstawiamy Państwu najważniejsze możliwości dofinansowania na innowacyjne inwestycje, prace badawczo-rozwojowe, infrastrukturę B+R oraz inwestycje infrastrukturalne z krajowych i regionalnych programów.

Zapraszamy do współpracy!

Jak możemy pomóc
Dotacje i zachęty inwestycyjne
1
Opinie prawne z zakresu pomocy publicznej
2
Szkolenia i audyty
3