Szkolenia

Prowadzimy dla naszych klientów szkolenia i prezentacje z zakresu prawa i podatków. Nasze prezentacje są zawsze przygotowywane indywidualnie, nie działamy na gotowych wzorach. Przed szkoleniem zbieramy dokładne informacje o przedsiębiorstwie i jego departamentach, aby w sposób jak najbardziej zrozumiały i praktyczny wyłożyć zlecone nam zagadnienie. Unikamy skomplikowanego i niezrozumiałego języka prawniczego – celem szkolenia jest zrozumienie i przyswojenie materii przez odbiorcę, a nie cytowanie przez prowadzącego suchych treści ustaw. Przy każdej prezentacji rezerwujemy odpowiednią ilość czasu na sesję pytań i odpowiedzi, nasi eksperci współpracują ze słuchaczami przez cały czas trwania szkolenia. W ramach szkolenia osoby biorące z nim udział otrzymują prezentację i dodatkowe materiały do samodzielnej lektury, jeżeli chcą zagłębić się w danej dziedzinie.

W zależności od potrzeb klienta szkolenie jest indywidualne (np. dla nowego Prezesa Zarządu) lub grupowe (np. dla działu finansowego).

Spotkania mogą być online (przez Teams lub Skype), w biurze klienta lub w siedzibie Accreo.
Szkolenie w zakresie prawa poprowadzimy po polsku i angielsku, podatkowe po polsku, angielsku, niemiecku i hiszpańsku.

Obecnie wśród naszych klientów najpopularniejsze są szkolenia w zakresie:

  • Obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR);
  • Należyta staranność w VAT;
  • Odpowiedzialność członków zarządu według KKS i innych ustaw;
  • Zasady poboru podatku u źródła;
  • Prosta Spółka Akcyjna – zagadnienia praktyczne;
  • Restrukturyzacje przedsiębiorstw – aspekty prawne i podatkowe;
  • Delegowanie pracowników, zagadnienia podatkowe i ubezpieczenia społeczne.