Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to doskonałe narzędzie kontrolne i doradcze. W uporządkowany sposób dokonamy oceny procesów zarządzania ryzykiem i ładu organizacyjnego, która przyczyni się do poprawy działania całej organizacji.

Audyt wewnętrzny to narzędzie, które:

  • pomaga organizacji osiągnąć cele zarówno krótkoterminowe jak i strategiczne;
  • dostarcza zapewnienia o skuteczności procesów w organizacji;
  • wpływa na usprawnienie działalności operacyjnej organizacji;
  • ma zapewnić doskonalenie kontroli wewnętrznej funkcjonującej w Spółce;
  • stanowi podstawę do świadczenia usług doradczych na rzecz Władz organizacji.

Audyt może dotyczyć całego systemu, konkretnego procesu, projektu albo produktu.
Podstawą oceny podczas audytu jest stopień zgodności badanych aspektów z ustalonymi standardami, przepisami prawa, normami, zasadami wewnętrznymi (polityki, procedury) lub innymi regułami dotyczącymi przedmiotu audytu.

Jak możemy pomóc
Audyt działalności organizacji
1
Doradztwo w procesie budowy audytu wewnętrznego
2
Wsparcie komórki audytu wewnętrznego
3