Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to nowe rozwiązanie prawne wprowadzone Ustawą o fundacji rodzinnej, która weszła w życie 22 maja 2023 r. Jej podstawowym celem jest sukcesja międzypokoleniowa. Przekazanie przedsiębiorstwa rodzinnego dzieciom czy dopuszczenie dzieci jako nowych właścicieli bez wehikułu fundacji może pociągać za sobą wiele niekorzystnych zjawisk, w tym rozdrobnienie liczby właścicieli, czy możliwość sprzedania „swoich” udziałów osobie trzeciej, a w konsekwencji przejęcie przedsiębiorstwa przez podmiot spoza rodziny.

Kluczowe dla fundacji są cztery elementy:

• fundator (założyciel),
• beneficjenci (odbiorcy świadczeń),
• zarząd (kierujący fundacją),
• statut (określający wszystkie najważniejsze zasady działania fundacji).

  • Fundator zakłada fundację, wprowadzając do niej majątek, który może być redystrybuowany jedynie na rzecz beneficjentów, czyli osób przez niego wyznaczonych (sam fundator może też określić siebie jako beneficjenta). Fundator wybiera zarząd fundacji, który na bieżąco prowadzi jej sprawy i dba o interesy fundatora i beneficjentów. Bardzo istotny jest statut, który powinien elastycznie kształtować jej funkcjonowanie.
  • Fundacja rodzinna powinna co do zasady zajmować się pasywnym gromadzeniem aktywów i ich pomnażaniem, może jednak w ograniczonym zakresie wykonywać działalność gospodarczą określoną w ustawie.
  • Poza cywilnym uregulowaniem kwestii sukcesyjnych, bardzo istotne są preferencje podatkowe dla fundacji i beneficjentów. Fundacja płaci podatek CIT w wysokości 15% dopiero przy wypłacie świadczeń do beneficjentów (brak opodatkowania na bieżąco). Jeżeli beneficjentem jest osoba z najbliższej rodziny, nie płaci ona podatku PIT. Całość opodatkowania pozostaje na poziomie 15%. Taki model czyni fundację rodzinną bardzo atrakcyjną podatkowo w porównaniu z fundacjami z innych krajów europejskich.

Accreo opracowało kompleksową procedurę, która umożliwi sprawne założenie fundacji rodzinnej dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Zajmujemy się obsługą prawną i podatkową „od A do Z”.

Jak możemy pomóc
Spotkanie osobiste z potencjalnych fundatorem
1
Wypełnienie kwestionariusza
2
Przygotowanie spisu mienia
3
Przygotowanie dokumentacji
4
Rejestracja Fundacji
5
Aktualnosci
18
wrz 2023
Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić […]

Czytaj więcej
08
wrz 2023
Fundacja rodzinna

WSA wydał istotny wyrok w sprawie opodatkowanie fundacji rodzinnej, tym samym potwierdzając zdanie naszych ekspertów w zakresie podatku VAT w […]

Czytaj więcej
05
wrz 2023
Fundacja rodzinna

Jakie będą skutki podatkowe wniesienia składników majątkowych do fundacji rodzinnej w celu pokrycia jej funduszu założycielskiego? Zdaniem naszych doradców takie […]

Czytaj więcej
14
gru 2022
Prawo

Aktualne problemy sukcesji rodzinnej Blisko 830 tys. polskich firm to firmy rodzinne. Zdarza się, że po śmierci nestora dobrze funkcjonujące […]

Czytaj więcej
03
sie 2021
Podatki

Fundacja rodzinna od 2022 r. w Polsce Znane z innych krajów rozwiązanie ułatwiające sukcesję oraz zachowanie majątku rodzinnego ma pojawić […]

Czytaj więcej
31
mar 2021
Podatki

Chcielibyśmy poinformować, że opublikowano projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Planowany termin wejścia nowych przepisów w życie to 1 stycznia 2022 […]

Czytaj więcej