18 września 2023 Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić podatek? Takie pytanie zadał jeden z fundatorów, który uznał że w takim przypadku nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Przeczyłoby to celowi ustawy. Gdyby bowiem spadkobiercy otrzymali darowiznę lub spadek, to nie wystąpiłoby obciążenie dodatkowym podatkiem. W przeciwnym razie samo istnienie fundacji jako pośrednika pomiędzy spadkodawcą a jego spadkodawcami zwiększałoby podatek od przekazania majątku o 15 % od środków przekazanych fundacji, które następnie byłyby wypłacone spadkobiercom jako świadczenia.

Dyrektor KIS nie zgodził się z wnioskodawcą i wskazał na literalną definicję wartości podatkowej mienia, które może obniżyć przychód przy jego wydaniu. Ustawodawca objął tym rozwiązaniem tylko takie składniki mienia, które w przypadku ich odpłatnego zbycia mogłyby zostać przez fundatora zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem takich składników są rzeczy lub prawa. Natomiast w odniesieniu do środków pieniężnych, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie jest możliwe.

Dodatkowo Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej podstawę opodatkowania stanowi cała wartość przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio mienia, niezależnie czy mienie to pochodzi z wypracowanych przez fundację zysków czy też wniesionych na fundusz założycielski środków pieniężnych w walucie polskiej, a nie zysk.

Podejście organu o ile zgodne z literalnym brzmieniem przepisów, tak jak wskazał fundator, nie oddaje celu, dla jakiego przepisy o fundacji rodzinnej zostały stworzone. Powyższa interpretacja wskazuje jak istotne jest odpowiednie zaplanowanie sukcesji przy udziale instytucji fundacji rodzinnej, a szczególnie analiza jaki majątek ma być wniesiony do fundacji.

Aktualności
18
wrz 2023
Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Skoro regulacje unijne wskazują na to, że nie można wliczać do wynagrodzenia kosztów transportu, jak również kosztów zakwaterowania, to nie […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Z najnowszej serii wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2023 r. (III FSK 354/23, III FSK 489-495/23) wynikają […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Prawo

W czerwcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzony został newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Miał to być mechanizm […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Fundusze europejskie

W obecnym wydaniu newslettera skupimy się na analizie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty związane z m.in. robotyzacją, automatyzacją działalności […]

Czytaj więcej