18 września 2023 Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić podatek? Takie pytanie zadał jeden z fundatorów, który uznał że w takim przypadku nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Przeczyłoby to celowi ustawy. Gdyby bowiem spadkobiercy otrzymali darowiznę lub spadek, to nie wystąpiłoby obciążenie dodatkowym podatkiem. W przeciwnym razie samo istnienie fundacji jako pośrednika pomiędzy spadkodawcą a jego spadkodawcami zwiększałoby podatek od przekazania majątku o 15 % od środków przekazanych fundacji, które następnie byłyby wypłacone spadkobiercom jako świadczenia.

Dyrektor KIS nie zgodził się z wnioskodawcą i wskazał na literalną definicję wartości podatkowej mienia, które może obniżyć przychód przy jego wydaniu. Ustawodawca objął tym rozwiązaniem tylko takie składniki mienia, które w przypadku ich odpłatnego zbycia mogłyby zostać przez fundatora zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem takich składników są rzeczy lub prawa. Natomiast w odniesieniu do środków pieniężnych, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie jest możliwe.

Dodatkowo Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej podstawę opodatkowania stanowi cała wartość przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio mienia, niezależnie czy mienie to pochodzi z wypracowanych przez fundację zysków czy też wniesionych na fundusz założycielski środków pieniężnych w walucie polskiej, a nie zysk.

Podejście organu o ile zgodne z literalnym brzmieniem przepisów, tak jak wskazał fundator, nie oddaje celu, dla jakiego przepisy o fundacji rodzinnej zostały stworzone. Powyższa interpretacja wskazuje jak istotne jest odpowiednie zaplanowanie sukcesji przy udziale instytucji fundacji rodzinnej, a szczególnie analiza jaki majątek ma być wniesiony do fundacji.

Aktualności
20
cze 2024
Podatki

Handel z krajami spoza Unii Europejskiej stanowi strategiczny krok dla polskich przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać swoją działalność, zwiększać konkurencyjność oraz […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

Temat korekt cen transferowych jest szerokim zagadnieniem, niejednokrotnie budzącym wątpliwości podatników. Świadczyć o tym mogą liczne wyroki sądów oraz interpretacje […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundacja rodzinna, Podatki, Prawo

Jedną z najgłośniejszych nowości prawnych wprowadzonych w 2023 roku była ustawa o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundusze europejskie

W dniu 23 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przyjął uchwałę dotyczącą nowych zasad oceny projektów […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna Dyrektywa DAC7, dotycząca sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach internetowych. Wprowadza […]

Czytaj więcej