18 września 2023 Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić podatek? Takie pytanie zadał jeden z fundatorów, który uznał że w takim przypadku nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Przeczyłoby to celowi ustawy. Gdyby bowiem spadkobiercy otrzymali darowiznę lub spadek, to nie wystąpiłoby obciążenie dodatkowym podatkiem. W przeciwnym razie samo istnienie fundacji jako pośrednika pomiędzy spadkodawcą a jego spadkodawcami zwiększałoby podatek od przekazania majątku o 15 % od środków przekazanych fundacji, które następnie byłyby wypłacone spadkobiercom jako świadczenia.

Dyrektor KIS nie zgodził się z wnioskodawcą i wskazał na literalną definicję wartości podatkowej mienia, które może obniżyć przychód przy jego wydaniu. Ustawodawca objął tym rozwiązaniem tylko takie składniki mienia, które w przypadku ich odpłatnego zbycia mogłyby zostać przez fundatora zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem takich składników są rzeczy lub prawa. Natomiast w odniesieniu do środków pieniężnych, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie jest możliwe.

Dodatkowo Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej podstawę opodatkowania stanowi cała wartość przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio mienia, niezależnie czy mienie to pochodzi z wypracowanych przez fundację zysków czy też wniesionych na fundusz założycielski środków pieniężnych w walucie polskiej, a nie zysk.

Podejście organu o ile zgodne z literalnym brzmieniem przepisów, tak jak wskazał fundator, nie oddaje celu, dla jakiego przepisy o fundacji rodzinnej zostały stworzone. Powyższa interpretacja wskazuje jak istotne jest odpowiednie zaplanowanie sukcesji przy udziale instytucji fundacji rodzinnej, a szczególnie analiza jaki majątek ma być wniesiony do fundacji.

Aktualności
12
lut 2024
Podatki

Należyta staranność to temat, który od dawna nie daje spokoju przedsiębiorcom. Przede wszystkim dlatego, że definicji należytej staranności nie znajdziemy […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

Mając na uwadze duże zainteresowanie naborami Ścieżki SMART oraz mnogość kryteriów do spełnienia, oprócz obowiązkowego zapoznania się z kryteriami wyboru […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

W 2023 roku odbyły się pierwsze dwa nabory w Ścieżce SMART, realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki […]

Czytaj więcej
02
lut 2024
Podatki

Z uwagi na wydawane w ostatnim czasie interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej[1] oraz orzeczenia WSA w Warszawie[2], w sprawie […]

Czytaj więcej
29
sty 2024
Podatki

Odroczony KSeF i mieszane reakcje podatników O odroczeniu wejścia w życie obowiązkowego KSeF poinformowało w tym miesiącu Ministerstwo Finansów – […]

Czytaj więcej