Aurelia Pankiewicz
Manager w Accreo | Dział Doradztwa Europejskiego
Aurelia.Pankiewicz@accreo.pl

Ekspert  w zakresie pozyskiwania i rozliczania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, w tym z funduszy UE, w szczególności na realizację projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz inwestycji związanych z ochroną środowiska i w SSE.

Pełni nadzór merytoryczny nad pracami zespołu w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego dla klientów Accreo. Kompleksowo zarządza projektami: od doradztwa i przygotowania optymalnej strategii aplikowania o dofinansowanie, przez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wsparcia na etapie oceny, po zarządzanie procesem rozliczania projektów.

Absolwentka Wydziału Ekonomii, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości na SGH, posiada m.in. certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.