20
wrz 2021
Podatki

Czym jest ulga na złe długi? Ulga na złe długi pozwala sprzedawcy na odzyskanie kwoty podatku należnego od danej czynności […]

Czytaj więcej
20
wrz 2021
Podatki

Zasada stand still w podatkach majątkowych (w Polsce takim podatkiem jest podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC) oznacza, że państwa […]

Czytaj więcej
20
wrz 2021
Podatki

W wakacje Ministerstwo Finansów udostępniło statystki dokumentów złożonych do systemu MDR. Dane ukazane są w ujęciu kwartalnym od 1 stycznia […]

Czytaj więcej
20
wrz 2021
Fundusze europejskie

Pod koniec sierpnia Komisja Europejska przyjęła strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jedną z głównych zmian jakie […]

Czytaj więcej
16
wrz 2021
Prawo

W Sejmie procedowany jest obecnie projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Nowelizacja KSH ma dotyczyć tzw. […]

Czytaj więcej
07
wrz 2021
Podatki

W dniu 1 września Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej, tj. faktury elektronicznej wystawionej […]

Czytaj więcej
06
wrz 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Zakład pracy. Zbyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w większości przypadków towarzyszy przejście zakładu pracy (lub jego części) na nabywcę. […]

Czytaj więcej
04
wrz 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Jednym z wyjątkowych rodzajów sprzedaży przedsiębiorstwa jest wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego w 2016 roku instytucja przygotowanej likwidacji. Przygotowana likwidacja […]

Czytaj więcej
02
wrz 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Kwestia obowiązku uzyskiwania zgód na przeniesienie praw i obowiązków w przypadku zbycia przedsiębiorstwa nie budzi większych wątpliwości, nie mniej warto […]

Czytaj więcej
27
sie 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Subwencja PFR a zmiana beneficjenta umowy subwencji w trakcie jej trwania lub po dokonaniu zwolnienia z obowiązku zwrotu całości lub […]

Czytaj więcej
13
sie 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Share deal i asset deal to terminy opisujące dwa podstawowe typy transakcji realizowanych na różnych poziomach. Chociaż oba typy transakcji […]

Czytaj więcej
11
sie 2021
Podatki

W dniu 4 sierpnia 2021 r. do komisji prawniczej wpłynął zmieniony projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej, […]

Czytaj więcej