06
wrz 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Zakład pracy. Zbyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w większości przypadków towarzyszy przejście zakładu pracy (lub jego części) na nabywcę. […]

Czytaj więcej
04
wrz 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Jednym z wyjątkowych rodzajów sprzedaży przedsiębiorstwa jest wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego w 2016 roku instytucja przygotowanej likwidacji. Przygotowana likwidacja […]

Czytaj więcej
02
wrz 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Kwestia obowiązku uzyskiwania zgód na przeniesienie praw i obowiązków w przypadku zbycia przedsiębiorstwa nie budzi większych wątpliwości, nie mniej warto […]

Czytaj więcej
27
sie 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Subwencja PFR a zmiana beneficjenta umowy subwencji w trakcie jej trwania lub po dokonaniu zwolnienia z obowiązku zwrotu całości lub […]

Czytaj więcej
13
sie 2021
#Zbycie przedsiębiorstwa

Share deal i asset deal to terminy opisujące dwa podstawowe typy transakcji realizowanych na różnych poziomach. Chociaż oba typy transakcji […]

Czytaj więcej