26
cze 2020
Prawo

Istotnym elementem ostatnich przepisów antykryzysowych są zmiany w zakresie zamówień publicznych. Należą do nich m.in.: zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych […]

Czytaj więcej
26
cze 2020
Podatki

24 czerwca opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom […]

Czytaj więcej
17
cze 2020
Fundusze europejskie

Komisja Europejska zatwierdziła kolejne 7.5 mld zł na dokapitalizowanie dużych firm oraz niektórych większych MŚP w ramach PFR. Oznacza to, […]

Czytaj więcej
16
cze 2020
Podatki

TP-R jest informacją o cenach transferowych oraz warunkach transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Pierwszy raz należy go wypełnić za rok […]

Czytaj więcej
16
cze 2020
Podatki

Prawdopodobnie już z dniem 1 lipca 2020 r. wejdą w życie zmiany przepisów o VAT mogące mieć istotne znaczenie dla […]

Czytaj więcej
16
cze 2020
Fundusze europejskie

Dotacje z Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Chociaż zbliżamy się do końca perspektywy 2014-2020 to ciągle wiele możliwości dofinansowania jest dostępnych […]

Czytaj więcej
15
cze 2020
Prawo

Zdaniem prezesa PFR pieniądze z Tarczy Finansowej trafią na konto dużych firm jeszcze w czerwcu. Natomiast średni czas rozpatrywania wniosków […]

Czytaj więcej
09
cze 2020
Prawo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na finansowanie kapitału obrotowego, służącego zaspokojeniu bieżących, pilnych potrzeb oraz przywróceniu płynności finansowej […]

Czytaj więcej
03
cze 2020
Prawo

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzielił objaśnień prawnych w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem […]

Czytaj więcej
26
maj 2020
Fundusze europejskie

Na podstawie zgody KE zostanie na razie rozdysponowanych 2.2 mld euro, czyli ok. 10 mld. zł. Finansowanie dla dużych firm w ramach […]

Czytaj więcej
22
maj 2020
Prawo

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udzielił objaśnień prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego z ustawy o COVID-19 […]

Czytaj więcej
22
maj 2020
Fundusze europejskie

Duże zainteresowanie Pożyczką płynnościową z POIR Od momentu uruchomienia programu złożono prawie tysiąc wniosków o pożyczkę z Funduszy Europejskich dla […]

Czytaj więcej