20 marca 2023 Fundusze europejskie

Już wkrótce ruszy nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw na dofinansowanie w ramach inwestycji A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Instytucją odpowiedzialną za sam nabór będzie Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP).

Budżet konkursu dla przedsiębiorstw to ponad 1 mld. zł, a wsparcie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji.

Minimalna wartość projektu to 8 mln zł netto, a maksymalna wartość to 140 mln zł netto. Poziom dofinansowania projektów jest zgodny z mapą pomocy regionalnej i wynosi w zależności od województwa od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt planowany do realizacji musi spełniać definicję inwestycji początkowej tj. inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego zakładu produkcyjnego albo związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie wytwarzanych.

Projekty zlokalizowane w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w części województwa mazowieckiego (na obszarach regionu warszawskiego stołecznego) będą mogły uzyskać dofinansowanie wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej (tj. nowy kod PKD).

Wparcie będzie udzielane na projekty polegające na:

  • wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych, wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI),
  • wspieraniu transformacji w kierunku przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
  • wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowie inteligentnych fabryk (Smart factory),
  • wdrażaniu dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego,
  • tworzeniu nowoczesnych cyfrowych miejsc pracy.

Koszty kwalifikowane w projekcie to w szczególności zakup środków trwałych, zakup gruntu (do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych), zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych (do 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych), prace budowlane (do 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych).

Premiowane będą projekty które cechują się jak największą gotowością/dojrzałością do realizacji, generują tworzenie nowych wysokospecjalistycznych miejsc prac oraz krótszym terminem realizacji projektu tj. do końca IV kwartału 2024 r. (maksymalny termin zakończenia realizacji projektów to 30 czerwca 2026 r.).

Istotnym będzie zwiększenie poziomu cyfryzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie, przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0, redukcja emisji środowiskowych lub zużycia energii oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Konkurs planowany jest na II kwartał 2023r.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji nt. możliwości dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Aktualności
18
wrz 2023
Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Skoro regulacje unijne wskazują na to, że nie można wliczać do wynagrodzenia kosztów transportu, jak również kosztów zakwaterowania, to nie […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Z najnowszej serii wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2023 r. (III FSK 354/23, III FSK 489-495/23) wynikają […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Prawo

W czerwcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzony został newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Miał to być mechanizm […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Fundusze europejskie

W obecnym wydaniu newslettera skupimy się na analizie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty związane z m.in. robotyzacją, automatyzacją działalności […]

Czytaj więcej