20 września 2021 Podatki

W wakacje Ministerstwo Finansów udostępniło statystki dokumentów złożonych do systemu MDR. Dane ukazane są w ujęciu kwartalnym od 1 stycznia 2019 roku. Jest to dobry moment, aby przypomnieć podstawowe zasady dotyczące raportowania schematów podatkowych. Warto zauważyć, że z upływem czasu raportowanych schematów jest coraz więcej.  Niekoniecznie świadczy to o wzmożonej aktywności podatników na polu optymalizacji, ale raczej o świadomości obowiązków raportowania i kar wynikających z ich braku.

Z praktyki widzimy, że podatnicy coraz częściej wprowadzaj w swoich organizacjach odpowiednie procedury, które pozwalają im zarządzić zagadnieniem raportowania MDR.

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, znanych powszechnie jako MDR (Mandatory Disclosure Rules). Głównym celem dostarczania określonych dokumentów administracji skarbowej jest usprawnienie systemu podatkowego, szybsze weryfikowanie błędów oraz skuteczne wykrywanie przypadków nieuczciwych podatników i agresywnej optymalizacji podatkowej. Dzięki temu systemowi niepożądane mechanizmy legislacyjne mogą być modyfikowane szybciej, często na korzyść podatników. Informacje przekazywane w opisywanych schematach podatkowych obejmują m.in. dane identyfikujące, przesłanki skutkujące uznaniem dokumentu za schemat, cele schematu oraz streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy.

Rodzaje schematów podatkowych

Przepisy MDR rozróżniają trzy rodzaje schematów, które podlegają obowiązkowi przekazywania informacji:

 • schemat podatkowy na zamówienie, czyli schemat podatkowy tworzony dla indywidualnego przypadku,
 • schemat podatkowy standaryzowany, czyli schemat podatkowy, który jest możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego, przy braku konieczności zmiany jego istotnych założeń,
 • schemat podatkowy transgraniczny.

Schemat podatkowy transgraniczny powinien spełniać szereg wymogów, w tym kryterium transgraniczne, czyli schemat musi dotyczyć więcej niż jednego państwa, w tym co najmniej jednego państwa członkowskiego. Kolejnymi warunkami definiującym schemat podatkowy transgraniczny są: kryterium korzyści głównej, posiadanie dowolnej cechy rozpoznawczej, a także posiadanie szczególnej cechy rozpoznawczej. Może wystąpić taka sytuacja, że schemat podatkowy transgraniczny będzie równocześnie schematem podatkowym standaryzowanym.

Kto jest zobowiązany do raportowania schematów podatkowych?

Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki zarówno na podmioty zajmujące się doradztwem podatkowym, jak również na ich klientów. Do stosowania omawianych przepisów będą zobligowani:

 • promotorzy, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjna niemające osobowości prawnej, a w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy banku,
 • korzystający, czyli osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym udostępniane jest lub u których wdrażane jest uzgodnienie, lub które są przygotowane do wdrożenia uzgodnienia lub dokonały czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia;
 • wspomagający – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności biegli rewidenci, notariusze, księgowi lub dyrektorzy finansowi, banki, osoby świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub inne instytucje finansowe, a także ich pracownicy, którzy przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęli się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Rodzaje formularzy MDR

Według ustawy wyróżnia się cztery rodzaje formularzy MDR, które przekazywane są do organów skarbowych wyłącznie drogą elektroniczną:

MDR – 1 dotyczy informacji o schemacie podatkowym,

MDR – 2 to zawiadomienie dotyczące schematu podatkowego.

MDR – 3 odnosi się do informacji o zastosowaniu schematu podatkowego.

MDR – 4 to kwartalna informacja o zastosowaniu schematu podatkowego standaryzowanego.

Statystyki

Poniżej prezentujemy statystki opublikowane przez MF. Z powodu pandemii, terminy raportowania dokumentów zostały czasowo zawieszone. Ustawowe terminy raportowania zostały wstrzymane od 31 marca 2020 r. Jednocześnie wydłużone zostały terminy ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych. Od 2021 r. terminy zostały odwieszone, ale tylko w przypadku schematów transgranicznych. Łącznie do 30 czerwca 2021 roku złożono prawie 27 tys. dokumentów:

 1. 1. Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów do systemu MDR od 1 stycznia 2019 r.
Okres Pierwotne Uzupełnienia Łącznie MDR
do 31 marca 2019  630 72 702
do 30 czerwca 2019 2837 208 3 045
do 30 września 2019 5149 363 5 512
do 31 grudnia 2019 7 075 616 7 691
do 31 marca 2020 10 548 962 11 510
do 30 czerwca 2020 12 876 1 430 14 306
do 30 września 2020 14 090 1 696 15 786
do 31 grudnia 2020 16 566 2 201 18 767
do 31 marca 2021 20 413 2 676 23 089
do 30 czerwca 2021 23 939 3 054 26 993

 

 1. 2. Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-1 od 1 stycznia 2019 r.
Okres Pierwotne MDR-1 w tym transgraniczne (od 01.07.2020) Uzupełnienia MDR-1 Łącznie MDR-1
do 31 marca 2019  395 51 446
do 30 czerwca 2019 1 810 152 1 962
do 30 września 2019 3 213 233 3 446
do 31 grudnia 2019 4 227 373 4 600
do 31 marca 2020 5 281 625 5 906
do 30 czerwca 2020 5 751 939 6 690
do 30 września 2020 6 215 130 1 472 7 364
do 31 grudnia 2020 7 665 1 016 1 600 9 265
do 31 marca 2021 8 990 2 166 2 011 11 001
do 30 czerwca 2021 9 640 2 443 2 297 11 937

 

 1. 3. Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-2 od 1 stycznia 2019 r.
Okres Pierwotne MDR-2 Uzupełnienia MDR-2 Łącznie MDR-2
do 31 marca 2019  152 3 155
do 30 czerwca 2019 482 5 487
do 30 września 2019 774 7 781
do 31 grudnia 2019 1 038 8 1 046
do 31 marca 2020 1 245 9 1 254
do 30 czerwca 2020 1 367 9 1 376
do 30 września 2020 1 462 10 1 472
do 31 grudnia 2020 1 680 12 1 692
do 31 marca 2021 1 993 14 2 007
do 30 czerwca 2021 2 097 16 2 113

 

 1. 4. Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-3 od 1 stycznia 2019 r.
Okres Pierwotne MDR-3 Uzupełnienia MDR-3 Łącznie MDR-3
do 31 marca 2019  83 18 101
do 30 czerwca 2019 312 47 359
do 30 września 2019 670 105 775
do 31 grudnia 2019 1 049 209 1 258
do 31 marca 2020 2 898 298 3 196
do 30 czerwca 2020 4 418 436 4 854
do 30 września 2020 4 966 478 5 444
do 31 grudnia 2020 5 609 525 6 134
do 31 marca 2021 7 556 581 8 137
do 30 czerwca 2021 9 769 660 10 429

 

 1. 5. Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-4 od 1 stycznia 2019 r.
Okres Pierwotne MDR-4 Uzupełnienia MDR-4 Łącznie MDR-4
do 31 marca 2019  0 0 0
do 30 czerwca 2019 233 4 237
do 30 września 2019 492 18 510
do 31 grudnia 2019 761 26 787
do 31 marca 2020 1 124 30 1 154
do 30 czerwca 2020 1 340 46 1 386
do 30 września 2020 1 447 59 1 506
do 31 grudnia 2020 1 612 64 1 676
do 31 marca 2021 1 874 70 1 944
do 30 czerwca 2021 2 433 81 2 514
Aktualności
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej
07
maj 2024
Podatki

Przedstawiamy Państwu informacje na temat długo oczekiwanego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który trafił […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Fundusze europejskie

Unia Europejska stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednym z instrumentów […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Prawo

Kodeks cywilny[1] (dalej: „k.c.”) od ponad 30 lat definiuje przedsiębiorstwo jak i tryb jego zbywania na gruncie cywilnoprawnym. Mogłoby się […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Podatki

21 marca TSUE wypowiedział się w kwestii niezgodności z unijną dyrektywą VAT polskich przepisów uniemożliwiających korektę deklaracji podatkowej, w zakresie […]

Czytaj więcej