15 kwietnia 2024 Podatki

Organy podatkowe systematycznie poddają weryfikacji usługi niematerialne, będące częstym przedmiotem świadczeń w ramach grup kapitałowych. Z tego względu usługi te stanowią – w szczególności dla podmiotów powiązanych – obszar wysokiego ryzyka, a co za tym idzie źródło dodatkowych obowiązków podatnika. Odpowiedzią na problem kwestionowania tego rodzaju transakcji ma być analiza korzyści płynących z usług niematerialnych, tzw. benefit test.

Benefit test

Usługi o charakterze niematerialnym (m.in. doradztwo prawne/podatkowe, zarządzanie, usługi informatyczne, marketing, badania rynku i opinii publicznej, przetwarzania danych, itp.) nabywane od podmiotów powiązanych znajdują się w grupie transakcji będących przedmiotem wzmożonego zainteresowania urzędów skarbowych i celno-skarbowych. Wiąże się to z koniecznością wykazania przez podatnika realnych korzyści z tych usług i obronienia wysokości poniesionych kosztów.

 Istota testu to potwierdzenie:

 • faktycznej realizacji usług,
 • związku usług z osiąganym przychodem,
 • racjonalności i uzasadnienia ekonomicznego nabycia usług,
 • ceny rynkowej.

Mając na uwadze najczęstsze zarzuty organów, tj. płacenie za usługi wynagrodzenia nieodpowiadającego ich rzeczywistemu zakresowi i osiąganym dzięki nim korzyściom, benefit test jest dla takich transakcji kluczowy.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów za rok 2021 (raportowanie TPR-C), usługi stanowią jedną z największych podstawowych kategorii świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Źródło: M. Jamroży, J. Sarnowski, 2021. Raportowanie cen transferowych (TPR). Doradztwo Poda– Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 7/2021

 

Na co uważać w szczególności

 • transakcje z podmiotami z rajów podatkowych (test z opisem oczekiwanych korzyści ekonomicznych jest – po przekroczeniu progów 2,5 mln zł dla transakcji finansowych i 500 tys. zł dla innych transakcji – obowiązkowym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych),

Wstępne dane Ministerstwa Finansów za rok 2021 (raportowanie TPR-C).

Źródło: M. Jamroży, J. Sarnowski, 2021. Raportowanie cen transferowych (TPR). Doradztwo Poda– Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 7/2021

 

 • koszt udziałowca (należy wyeliminować z kalkulacji wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług finansowych wydatki takie jak koszty rady nadzorczej, związane z przeprowadzaniem spotkań akcjonariuszy, dopełnieniem wymogów sprawozdawczych, przygotowaniem sprawozdań grupy czy związane z relacjami inwestorskimi),
 • pozyskanie inwestora (kluczowe jest należyte udokumentowanie związku nabytych usług z działalnością gospodarczą i osiąganym przychodem, w tym korzyści jakie pozyskanie nowego inwestora przyniesie spółce ponoszącej dany koszt).

Kluczowa dokumentacja

Mając na uwadze niematerialny charakter usług, należy sięgnąć po i zabezpieczyć dowody znacznie wykraczające poza samą umowę i fakturę, np.

 • korespondencję e-mailową;
 • ewidencję czasu pracy zaangażowanego personelu;
 • podsumowania, notatki czy nagrania ze spotkań;
 • przekazywane raporty, prezentacje, opinie;
 • szczegółowe dane w zakresie kalkulacji wynagrodzenia;
 • materiały prezentujące konkretny wpływ świadczonych usług na działalność nabywcy i jego wyniki finansowe.

Należy pamiętać o tym, że kontrola podatkowa może dotyczyć okresu sięgającego nawet sześciu lat wstecz, a zgromadzenie niezbędnych materiałów w ograniczonym czasie nie zawsze jest w ogóle możliwe. Stąd rekomendacja, aby odpowiednie materiały były gromadzone na bieżąco w oparciu o wewnętrzną politykę wspomagającą przygotowanie benefit testu, co ograniczy zaangażowanie podatnika w wypadku weryfikacji ze strony organu i istotnie ograniczy ryzyko eliminacji kosztów usług z kosztów uzyskania przychodu.

 

 

Aktualności
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej
07
maj 2024
Podatki

Przedstawiamy Państwu informacje na temat długo oczekiwanego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który trafił […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Fundusze europejskie

Unia Europejska stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednym z instrumentów […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Prawo

Kodeks cywilny[1] (dalej: „k.c.”) od ponad 30 lat definiuje przedsiębiorstwo jak i tryb jego zbywania na gruncie cywilnoprawnym. Mogłoby się […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Podatki

21 marca TSUE wypowiedział się w kwestii niezgodności z unijną dyrektywą VAT polskich przepisów uniemożliwiających korektę deklaracji podatkowej, w zakresie […]

Czytaj więcej