9 września 2020 Prawo

Kolejna, już 7 tura rozmów pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią w sprawie porozumienia handlowego zakończyła się niepowodzeniem, w wyniku czego na ten moment brak jest informacji jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość po 1 stycznia 2021. W obliczu nieosiągnięcia porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, Wielka Brytania stanie się niebawem państwem trzecim. Mało prawdopodobne jest zawarcie umowy pomiędzy stronami przed terminem do wypracowania porozumienia, który ustalony został na październik tego roku. Zdaniem Michaela Barniera, negocjatora reprezentującego Unię Europejską, nawet w sytuacji zawarcia nowej umowy partnerskiej zmiany są nieuniknione, w konsekwencji czego firmy i obywatele musza być na nie gotowi.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Europejska zaleca przedsiębiorcom przygotowanie strategii działania w obliczu zbliżających się zmian. Wskazuje ona szereg obszarów, które ulegną przekształceniu po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:

 • W związku z tym, że Wielka Brytania nie będzie związana przepisami Unii Europejskiej a jej terytorium będzie traktowane jako teren państwa trzeciego przedsiębiorcy, którzy obecnie kupują towary w Wielkiej Brytanii i wprowadzają do obrotu w UE, zostaną importerami, a przedsiębiorcy sprzedający towar do Wielkiej Brytanii z UE eksporterami. W konsekwencji będzie się to wiązało z obowiązkami wynikającymi z przepisów unijnych. Dodatkowo nie będą dłużej obowiązywały przepisy celne prawa UE w konsekwencji czego cło będzie nakładane na każdy towar przychodzący i pochodzący z terytorium Wielkiej Brytanii. W sytuacji gdyby ustalone zostały zerowe stawki celne oraz zerowe kontyngenty dla towarów przy ścisłej współpracy celnej, nadal produkty z wymiany handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a UE będą podlegały wszelkim kontrolom pod kątem bezpieczeństwa oraz zdrowia.
 • Od 1 stycznia 2021 nie będą już obowiązywały na terenie UE pozwolenia udzielone przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z przepisami jednolitego rynku UE. Dodatkowo osoba, która uzyskała kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii i chciałaby wykonywać pracę w państwie członkowskim wówczas musi ubiegać się o ich uznanie.
 • Spółki zarejestrowane w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 roku staną się automatycznie spółkami z siedzibą w państwie trzecim i w konsekwencji państwa członkowskie nie będą zobligowane do automatycznego uznawania osobowości prawnej spółek zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. Dane uznawanie spółek z siedzibą w państwach trzecich będzie dokonywane na podstawie przepisów krajowych. Oddziały w państwach członkowskich spółek z siedzibą w Wielkiej Brytanii będą uznawane za oddziały spółek z siedzibą w państwach trzecich.
 • Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do wykazania pochodzenia towarów będących przedmiotem wymiany handlowej aby była możliwość zastosowania ewentualnej preferencyjnej taryfy wynikającej z potencjalnej umowy handlowej.
 • Na towary akcyzowe przywożone z Wielkiej Brytanii na terytorium UE nałożona zostanie akcyza. Dodatkowo zmianom ulegną przepisy dotyczące płatności oraz zwrotu podatku VAT od 1 stycznia 2021.
 • Zezwolenia dotyczące stosowania chemikaliów wydane przez producentów mających siedzibę w Wielkiej Brytanii nie będą już ważne w UE.
 • Świadczenie usług finansowych nie będzie możliwe na podstawie zezwolenia udzielonego na obszar Wielkiej Brytanii w całej UE. Wykonywanie danych usług będzie możliwe przy spełnieniu obowiązków danego państwa członkowskiego.
 • Zgoda na zarobkowy transport lotniczy ludzi wydana przez organ Wielkiej Brytanii, nie będzie umożliwiała świadczenia tego transportu na terenie UE.
 • Przewoźnicy drogowi posiadający siedzibę w Wielkiej Brytanii nie będą mieli automatycznego prawa do przejazdu i przewozu towarów na obszarze UE.
 • Nie będą miały zastosowania przepisy ułatwiające uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądów UE i Wielkiej Brytanii.
 • Wszelkie nowe unijne jednolite prawa dotyczące min. znaków towarowych nie będą miały zastosowania w Wielkiej Brytanii.
 • Od 1 stycznia przekazywanie danych osobowych z UE do Wielkiej Brytanii odbywać się będzie na podstawie przepisów dotyczących udostępnianiu danych do państw trzecich.

Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia wówczas znajdzie zastosowanie prawo dotyczące handlu ustanowione przez Światową Organizację Handlu. Wartym podkreślenia jest fakt, że Wielka Brytania nie będzie chętna na kontynuacje dalszych negocjacji jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte do 31 grudnia 2020 roku. 8 września 2020 rozpoczęła się z kolei 8 tura negocjacji pomiędzy Unią Europejską, a Wielką Brytanią, o ich postępach będziemy informować na bieżąco.

Aktualności
20
cze 2024
Podatki

Handel z krajami spoza Unii Europejskiej stanowi strategiczny krok dla polskich przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać swoją działalność, zwiększać konkurencyjność oraz […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

Temat korekt cen transferowych jest szerokim zagadnieniem, niejednokrotnie budzącym wątpliwości podatników. Świadczyć o tym mogą liczne wyroki sądów oraz interpretacje […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundacja rodzinna, Podatki, Prawo

Jedną z najgłośniejszych nowości prawnych wprowadzonych w 2023 roku była ustawa o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Fundusze europejskie

W dniu 23 kwietnia br. Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przyjął uchwałę dotyczącą nowych zasad oceny projektów […]

Czytaj więcej
19
cze 2024
Podatki

1 lipca 2024 roku w Polsce zacznie obowiązywać unijna Dyrektywa DAC7, dotycząca sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach internetowych. Wprowadza […]

Czytaj więcej