19 maja 2022 Podatki, Prawo

Wchodząca w życie 21 czerwca 2022 roku ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym rozwinie system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości służący do udostępniania usług rejestrów sądowych (Portal Rejestrów Sądowych) o nowe funkcje umożliwiające monitoring zmian dotyczących wybranych podmiotów gospodarczych (wpisanych do rejestru przedsiębiorców albo rejestrów stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej).

Przedmiotowa zmiana, wprowadzająca art. 10a do Ustawy o KRS, w praktyce ma zaimplementować do Portalu Rejestrów Sądowych rozwiązanie, umożliwiające dokonanie subskrypcji informacji o interesujących nas podmiotach gospodarczych i otrzymywania w ramach systemu PRS newslettera obejmującego informację o tych podmiotach, w zakresie:

  • informacji o zarejestrowaniu nowej sprawy dotyczącej tego podmiotu (informacja będzie uwzględniała numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, datę rejestracji oraz jej sygnaturę);
  • informacji o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym tego podmiotu (informacja będzie uwzględniała numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, sygnaturę sprawy,datę dokonania wpisu i numer wpisu).

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy wprowadzającej przedmiotowe zmiany, ich podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego poprzez m.in. wzmocnienie funkcji informacyjnej Krajowego Rejestr Sądowego. W uzasadnieniu do projektowanych zmian, ustawodawca wskazuje wprost, że chodzi tu przede wszystkim o przypadki tzw. kradzieży spółek, czyli sytuacje, w których dochodziło do zmiany osób reprezentujących lub zmianę określonego sposobu reprezentacji w podmiotach gospodarczych dokonanych na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Zasubskrybowane informacje będą przesyłane przez okres wskazany przez użytkownika posiadającego konto na Portalu Rejestrów Sądowych, maksymalnie przez rok (z możliwością przedłużenia, na czas nie dłuższy niż rok), ze względu na ograniczenia techniczne – w odniesieniu do maksymalnie 50 podmiotów.

Odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu projektowane zmiany wpłyną na ograniczenie kradzieży spółek, będzie możliwa dopiero po ich wdrożeniu i stosowaniu. Nie bez znaczenia pozostaną również kwestie technologiczne i sposób ich wdrożenia, łatwość, przejrzystość i funkcjonalność nowych opcji w Portalu Rejestrów Sądowych. Bez względu na ich ostateczną efektywność w tym zakresie, projektowane zmiany umożliwiające śledzenie uczestnikom obrotu informacji o interesujących ich podmiotach gospodarczych oraz fakt, iż system zasygnalizuje aktualizację tych informacji, może być kolejnym krokiem zapewniającym urzeczywistnienie funkcji informacyjnej Krajowego Rejestru Sądowego, co z kolei bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, dlatego wprowadzone rozwiązanie należy ocenić pozytywnie.

Aktualności
18
wrz 2023
Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Skoro regulacje unijne wskazują na to, że nie można wliczać do wynagrodzenia kosztów transportu, jak również kosztów zakwaterowania, to nie […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Z najnowszej serii wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2023 r. (III FSK 354/23, III FSK 489-495/23) wynikają […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Prawo

W czerwcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzony został newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Miał to być mechanizm […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Fundusze europejskie

W obecnym wydaniu newslettera skupimy się na analizie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty związane z m.in. robotyzacją, automatyzacją działalności […]

Czytaj więcej