18 września 2023 Prawo

W czerwcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzony został newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Miał to być mechanizm mający przeciwdziałać niebezpiecznemu procederowi kradzieży spółek, po takim czasie czas na ocenę, jak to narzędzie sprawuje się w praktyce.

Na wstępie należy przypomnieć z jakim problemem mamy do czynienia. Kradzież spółek polega na dokonaniu zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, używając do tego sfałszowanej dokumentacji. Brzmi niewinnie, jednak konsekwencje takich zmian mogą być bardzo poważne. Na podstawie takiej zmiany można, np. dokonać zmian w zarządzie czy strukturze udziałowców i chociaż działanie takie jest nielegalne, odwrócenie jego skutków może być niemożliwe lub możliwe, ale bardzo kosztowne i czasochłonne. Wszystko to stać się może bez jakiejkolwiek wiedzy uprawnionego podmiotu.

Ustawodawca był świadomy tego problemu i w 2022 roku wprowadził narzędzie mające ułatwić przeciwdziałanie kradzieży spółek w postaci newsletteru Krajowego Rejestru Sądowego. Newsletter działa w ten sposób, że zainteresowany podmiot po zapisaniu się do newsletteru otrzymywać będzie powiadomienia o rejestrowanych zmianach w danej spółce. Powiadomienia takie przesyłane są drogą mailową przez określony czas (z możliwością dalszego przedłużenia). W komunikacie resortu sprawiedliwości wskazywano, że narzędzie to pozwoli na szybką reakcje i udaremnienie oszustwa. Pomysł na wprowadzenie takiego narzędzia oceniany był pozytywnie, zaznaczano jednak, że z ostatecznymi ocenami należy się wstrzymać do czasu, kiedy poznamy jak narzędzie to działa i jak w praktyce wyglądać będzie podjęcie interwencji w razie powzięcia informacji o naruszeniach.

Praktyka pokazała, że owszem kierunek jest dobry, jednak na samym końcu podjęcie skutecznych kroków w przypadku uzyskania informacji o próbie kradzieży spółki jest nieco problematyczne. Dzieje się tak, ponieważ sądy stają na stanowisku, że podmioty niebędące wnioskodawcą nie mają prawa do uczestnictwa w postępowaniu rejestrowym. W związku z tym nawet po powzięciu informacji o nieautoryzowanych działaniach przed sądem rejestrowym, możliwości działania są mocno ograniczone, gdyż sądy najprawdopodobniej odmówią nam możliwości uczestnictwa w postępowaniu rejestrowym.

Powyższe sprawia, że newsletter powinien być na razie traktowany jedynie jako informacja, a nie skuteczne narzędzie do zapobiegania kradzieży spółek. Dopóki zmianie nie ulegną dalsze przepisy lub interpretacja przepisów przez sądy, to newsletter nie będzie skuteczny. Z wyżej opisanych powodów popularność newsletteru jest niska i nie ma prognoz na nagłą zmianę tego trendu.

W doktrynie podnosi się, że aby lepiej zapobiegać kradzieży spółek zasadnym byłoby wprowadzenie obowiązku zawiadomienia osób, których dane znajdują się we wniosku o wpis lub zmianę wpisu i umożliwienie im zajęcia stanowiska w tej sprawie. Na razie są to jednak jedynie postulaty doktryny, a przyszłość przeciwdziałania kradzieży spółek zależy od ustawodawcy.

Gdyby jednak chcieli Państwo skorzystać z tego narzędzia do czego zachęcamy z wyżej wspomnianych powodów, to poniżej pokazujemy krok po kroku jak można to zrobić:

  • W pierwszej kolejności należy wejść na stronę Portalu Rejestrów Sądowych i wybrać zakładkę Krajowy Rejestr Sądowy.

https://prs.ms.gov.pl/krs

  • Następnie należy wybrać przycisk „Dodaj podmiot do monitorowania”.

  • W zależności od tego, czy użytkownik jest już zalogowany w Portalu Rejestrów Sądowych, użytkownik zostanie przekierowany albo na stronę logowania do PRS, albo bezpośrednio do strony z Newsletterem.
  • Wybór podmiotu jest dokonywany na podstawie numeru KRS (po wskazaniu numeru KRS podmiotu lub przy wykorzystaniu wyszukiwarki KRS).

  • Po wpisaniu numeru KRS i wyszukaniu podmiotu należy kliknąć przycisk „Monitoruj”.

  • System w sposób zautomatyzowany dostarcza użytkownikowi (mail na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji konta w PRS) informacje o zdarzeniach dotyczących wskazanego przez niego podmiotu zarejestrowanego w KRS. Wykaz zdarzeń dotyczących monitorowanych podmiotów jest także dostępny dla użytkownika z poziomu zarządzania przez niego posiadanymi subskrypcjami.

  • Użytkownik może zamówić do 50 subskrypcji i dla każdej zdefiniować takie parametry jak: czas obowiązywania (maksymalnie na rok), otrzymywanie powiadomień mailem, odnowienie (przedłużenie) subskrypcji, gdy zbliża się koniec jej ważności oraz odwołanie subskrypcji.
  • System informuje o wygasających subskrypcjach i umożliwia ich przedłużenie. Jeśli okres subskrypcji nie zostanie przedłużony, usługa zostanie automatycznie dezaktywowana wraz z upływem terminu ważności subskrypcji.
Aktualności
12
lut 2024
Podatki

Należyta staranność to temat, który od dawna nie daje spokoju przedsiębiorcom. Przede wszystkim dlatego, że definicji należytej staranności nie znajdziemy […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

Mając na uwadze duże zainteresowanie naborami Ścieżki SMART oraz mnogość kryteriów do spełnienia, oprócz obowiązkowego zapoznania się z kryteriami wyboru […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

W 2023 roku odbyły się pierwsze dwa nabory w Ścieżce SMART, realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki […]

Czytaj więcej
02
lut 2024
Podatki

Z uwagi na wydawane w ostatnim czasie interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej[1] oraz orzeczenia WSA w Warszawie[2], w sprawie […]

Czytaj więcej
29
sty 2024
Podatki

Odroczony KSeF i mieszane reakcje podatników O odroczeniu wejścia w życie obowiązkowego KSeF poinformowało w tym miesiącu Ministerstwo Finansów – […]

Czytaj więcej