6 lutego 2024 Fundusze europejskie

Mając na uwadze duże zainteresowanie naborami Ścieżki SMART oraz mnogość kryteriów do spełnienia, oprócz obowiązkowego zapoznania się z kryteriami wyboru projektów, poniżej kilka sugestii na podstawie opracowania PARP „Przyczyny negatywnej oceny wniosków złożonych w 1. naborze do „ścieżki SMART” dla MŚP”.

  • W przypadku planowanych prac badawczo-rozwojowych należy się upewnić, że planowane działania spełniają definicję prac rozwojowych lub/i badań przemysłowych i nie są rutynowymi działaniami usprawniającymi procesy technologiczne lub same produkty.
  • Konieczne jest dokładne opisanie, jaki problem badawczy chce się rozwiązać, jakimi metodami, jakie są planowane rezultaty i jak te rezultaty wpłyną na produkt lub proces – innowacyjne cechy produktu lub procesu muszą bezpośrednio wynikać z zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych.
  • Niezbędne jest zdefiniowanie i opisanie mierzalnymi wartościami (wskaźniki) cechy lub/i funkcjonalności, które wskazują na innowacyjność produktu lub procesu – porównanie ich do najlepszych dostępnych na rynku produktów lub procesów – wymagany poziom innowacyjności to poziom co najmniej kraju, który należy wykazać i udowodnić.
  • Opracowanie listy wydatków związanych z realizacją projektu, uzasadniając, że każdy wydatek jest racjonalny i uzasadniony, a także szczegółowo opisać sposób szacowania każdego z zaplanowanych kosztów. W przypadku kluczowych prac badawczych dla osiągnięcia celu modułu B+R, planowanych do zlecenia podwykonawcy niezbędny jest wybór podwykonawcy przed złożeniem wniosku zgodnie z zasadą konkurencyjności.
  • Jeśli planowana jest realizacja modułu „Wdrożenie Innowacji” – należy pamiętać, że opisana we wniosku innowacja produktowa lub procesowa musi być wynikiem przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych. Niezbędne jest dokładne opisanie na czym polegały te prace, jakie były ich rezultaty, czy zostały zakończone i czy posiadane są do nich prawa własności intelektualnej.
  • Konieczne jest przygotowanie analizy rynku docelowego i przedstawienie planowanej do wdrożenia/opracowania innowacji produktowej lub procesowej na tle rynku, do którego adresowany jest rezultat opracowania/wdrożenia, w tym zdefiniowanie jak najbardziej szczegółowo grupy docelowej.
  • Trzeba pamiętać, że rezultat modułu B+R oraz rezultat modułu Wdrożenie Innowacji musi być opłacalny – w analizie założeń finansowych należy przygotować realne i rzetelne dane dotyczące kosztów oraz prognozowanych przychodów.
  • Szczególna uwaga musi być zwrócona na opis sposobu sfinansowania planowanego projektu – nie tylko dokładnie wypełnienie danymi liczbowymi obowiązkowy załącznik, ale również opis przewidywanych źródeł finansowania projektu (poza wnioskowanym dofinansowaniem) oraz jakie dokumenty (umowy pożyczki, umowy kredytu, promesy kredytowe) są w posiadaniu przedsiębiorstwa lub jaki jest harmonogram ich pozyskania, w przypadku planowanego finansowania wkładu własnego środkami pieniężnymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł.

Accreo wspiera przedsiębiorstwa w całym procesie aplikowania, zapraszamy do współpracy w zakresie planowanych przez Państwa projektów.

Aktualności
12
lut 2024
Podatki

Należyta staranność to temat, który od dawna nie daje spokoju przedsiębiorcom. Przede wszystkim dlatego, że definicji należytej staranności nie znajdziemy […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

Mając na uwadze duże zainteresowanie naborami Ścieżki SMART oraz mnogość kryteriów do spełnienia, oprócz obowiązkowego zapoznania się z kryteriami wyboru […]

Czytaj więcej
06
lut 2024
Fundusze europejskie

W 2023 roku odbyły się pierwsze dwa nabory w Ścieżce SMART, realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki […]

Czytaj więcej
02
lut 2024
Podatki

Z uwagi na wydawane w ostatnim czasie interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej[1] oraz orzeczenia WSA w Warszawie[2], w sprawie […]

Czytaj więcej
29
sty 2024
Podatki

Odroczony KSeF i mieszane reakcje podatników O odroczeniu wejścia w życie obowiązkowego KSeF poinformowało w tym miesiącu Ministerstwo Finansów – […]

Czytaj więcej