23 sierpnia 2023 Podatki

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia Ministra Finansów, oddział firmy albo inna wyodrębniona jej jednostka będzie miała dostęp jedynie do faktur wystawionych i otrzymanych w Krajowym Systemie e-Fakturowania, czyli KSeF, a nie do wszystkich faktur strukturyzowanych tego przedsiębiorstwa. Zmiany te mają wejść w życie już od 1 września tego roku, czyli przed obowiązkowym użyciem KSeF.

Zmiana w ustawie VAT dotycząca KSeF została już podpisana przez Prezydenta i oczekuje tylko na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Wśród innych postanowień, przewiduje się, że od 1 lipca 2024 roku korzystanie z KSeF stanie się obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, podczas gdy podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo (ze względu na wielkość sprzedaży do 200 000 PLN) lub przedmiotowo (ze względu na rodzaj wykonywanej działalności) będą musieli wystawiać e-faktury od 1 stycznia 2025 roku.

Z drugiej strony, począwszy od 1 września tego roku, podatnicy będą mogli skorzystać z zmienionych zasad udzielania dostępu do wystawionych i otrzymanych dokumentów, a także cofania tego dostępu. Wprowadzone zmiany pozwolą na zawężenie uprawnień do korzystania z KSeF w podmiotach o dużej strukturze, takich jak te posiadające wiele oddziałów.

To umożliwi wewnętrznym jednostkom korzystanie z własnego dostępu do KSeF, dzięki czemu nie będą miały dostępu do wszystkich e-faktur wystawionych i otrzymanych przez przedsiębiorstwo. W tym celu zostanie przypisany unikalny identyfikator, który umożliwi identyfikację poszczególnych podmiotów oraz przyznawanie praw przez jednostkę nadrzędną (podatnika).

Aktualności
18
wrz 2023
Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Skoro regulacje unijne wskazują na to, że nie można wliczać do wynagrodzenia kosztów transportu, jak również kosztów zakwaterowania, to nie […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Z najnowszej serii wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2023 r. (III FSK 354/23, III FSK 489-495/23) wynikają […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Prawo

W czerwcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzony został newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Miał to być mechanizm […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Fundusze europejskie

W obecnym wydaniu newslettera skupimy się na analizie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty związane z m.in. robotyzacją, automatyzacją działalności […]

Czytaj więcej