8 maja 2023 Podatki

Niedawno został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, zgodnie z którym z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpić ma odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że moc utraci dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które wprowadzało swoisty okres przejściowy po epidemii COVID. Co zatem się zmieni w kwestii prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych?

Po pierwsze, zmianie ulegnie bieg terminów w zakresie raportowania tzw. krajowych schematów podatkowych. Dotychczas, w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 obowiązywało zawieszenie terminów w zakresie tych schematów. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca oznacza zatem, że po upływie 30 dni od tego terminu, powrócą pierwotne terminy. Warto zatem przypomnieć, że zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy informacje o schemacie podatkowym należy przekazać Szefowi KAS w terminie 30 dni od:

  • dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego,
  • następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub,
  • od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Wycofanie stanu zagrożenia epidemicznego, będzie niosło także skutki w zakresie certyfikatów rezydencji. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że w okresie epidemii, a także zagrożenia epidemicznego, płatnik mógł posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Na czas ww. stanów wprowadzono również możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, pod warunkiem, że dane w nim zawarte nie budzą wątpliwości. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego jednak nie oznacza zmian dla podatników w tym zakresie, gdyż taką opcję przewidują już przepisy ustaw podatkowych.

Z pozytywnych informacji, przywrócone zostaną pierwotne terminy oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej. W przypadku terminów na wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. lub złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zgodnie z art. 31g Ordynacji podatkowej, obowiązywały przedłużone terminy 6 miesięczne. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza zatem, że przywrócone zostaną terminy pierwotne, o których mowa w art. 14d Ordynacji podatkowej, tj. 3 miesięczne.

Aktualności
08
maj 2023
Podatki

Niedawno został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, zgodnie z którym z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpić ma […]

Czytaj więcej
20
mar 2023
Fundusze europejskie

Już wkrótce ruszy nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw na dofinansowanie w ramach inwestycji A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” w […]

Czytaj więcej
17
mar 2023
Podatki

Estoński CIT (czyli zgodnie z nazewnictwem Ustawy o CIT ryczałt od dochodów spółek) to nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, […]

Czytaj więcej
16
mar 2023
Prawo

Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego półtora roku temu. W założeniu miała być prostą i przyjazną start-upom […]

Czytaj więcej
16
mar 2023
Fundusze europejskie

Początek 2023 roku to pierwsze konkursy w ramach nowego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (dalej: FENG) na lata 2021 […]

Czytaj więcej