8 maja 2023 Podatki

Niedawno został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, zgodnie z którym z dniem 1 lipca 2023 r. nastąpić ma odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że moc utraci dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które wprowadzało swoisty okres przejściowy po epidemii COVID. Co zatem się zmieni w kwestii prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych?

Po pierwsze, zmianie ulegnie bieg terminów w zakresie raportowania tzw. krajowych schematów podatkowych. Dotychczas, w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 obowiązywało zawieszenie terminów w zakresie tych schematów. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca oznacza zatem, że po upływie 30 dni od tego terminu, powrócą pierwotne terminy. Warto zatem przypomnieć, że zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy informacje o schemacie podatkowym należy przekazać Szefowi KAS w terminie 30 dni od:

  • dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego,
  • następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego lub,
  • od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego

– w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Wycofanie stanu zagrożenia epidemicznego, będzie niosło także skutki w zakresie certyfikatów rezydencji. Dotychczasowe przepisy przewidywały, że w okresie epidemii, a także zagrożenia epidemicznego, płatnik mógł posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie. Na czas ww. stanów wprowadzono również możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, pod warunkiem, że dane w nim zawarte nie budzą wątpliwości. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego jednak nie oznacza zmian dla podatników w tym zakresie, gdyż taką opcję przewidują już przepisy ustaw podatkowych.

Z pozytywnych informacji, przywrócone zostaną pierwotne terminy oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej. W przypadku terminów na wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. lub złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zgodnie z art. 31g Ordynacji podatkowej, obowiązywały przedłużone terminy 6 miesięczne. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza zatem, że przywrócone zostaną terminy pierwotne, o których mowa w art. 14d Ordynacji podatkowej, tj. 3 miesięczne.

Aktualności
18
wrz 2023
Fundacja rodzinna

Czy jeżeli fundacja w ramach swojej działalności nie wygeneruje zysku, to przy jej rozwiązaniu i wypłacie świadczeń trzeba będzie płacić […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Skoro regulacje unijne wskazują na to, że nie można wliczać do wynagrodzenia kosztów transportu, jak również kosztów zakwaterowania, to nie […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Podatki

Z najnowszej serii wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2023 r. (III FSK 354/23, III FSK 489-495/23) wynikają […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Prawo

W czerwcu 2022 roku nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzony został newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Miał to być mechanizm […]

Czytaj więcej
18
wrz 2023
Fundusze europejskie

W obecnym wydaniu newslettera skupimy się na analizie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty związane z m.in. robotyzacją, automatyzacją działalności […]

Czytaj więcej