7 grudnia 2020 Fundusze europejskie

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia wsparcia przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze objętym pomocą (38 branż według kodów PKD), którzy w wyniku nałożonych obostrzeń sanitarnych mających na celu ograniczenie transmisji koronawirusa byli zmuszeni do zawieszenia bądź ograniczenia swojej działalności, a w konsekwencji odnotowali spadek dochodu. Tarcza Finansowa PFR 2.0 ma wystartować od stycznia i przeznaczone w jej ramach jest 35 mld zł na wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność przede wszystkim hotelarską, gastronomiczną, turystyczną czy też działalność kulturalną i rozrywkową.

Mikroprzedsiębiorcy

W ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. mikroprzedsiębiorcy zatrudniający od 1 do 9 pracowników działających w 1 z 38 branż objętych pomocą, których obrót lub suma bilansowa w roku 2019 nie przekroczyła 2 mln euro, i którzy w roku 2020 odnotowali spadek obrotów o minimum 30% w związku z COVID – 19, mogą liczyć na wsparcie do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Subwencja będzie udzielana w wysokości zależnej od liczby zatrudnianych pracowników na dzień 30 września 2020 r. oraz odnotowanego spadku przychodów w okresie VI – XII lub V – XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przy czym maksymalna kwota finansowania w sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzysta z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. złotych na jednego pracownika. Subwencja ta jest bezzwrotna, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność oraz utrzyma poziom zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Termin na składanie wniosków po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej: styczeń-luty 2021 r.

MIŚP

Mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w branży objętej pomocą, zatrudniający do 249 pracowników, którzy w 2019 roku uzyskali obrót mniejszy lub równy w kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa była mniejsza niż 43 mln euro, mogą skorzystać z dofinansowania kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w wysokości 70% straty brutto odnotowanej za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Pomoc ta może maksymalnie wynosić 3,5 mln zł i będzie zależała od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Podobnie jak w sytuacji mikroprzedsiębiorców, przedsiębiorcy będą musieli wykazać, iż odnotowali spadek obrotów o minimum 30% spowodowany COVID-19, a uzyskane środki będą bezzwrotne, jeżeli przedsiębiorcy będą nadal prowadzili działalność, rozliczą subwencję na zasadzie finansowania 70% straty brutto do 31 października 2021 r. oraz przedstawią rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdania finansowego. Termin na składanie wniosków po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej: styczeń-luty 2021 r. Dodatkowo mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o umorzenie 100% subwencji uzyskanej z Tarczy Finansowej 1.0, a wniosek o umorzenie będzie możliwy do złożenia po roku od otrzymania subwencji.

Duże przedsiębiorstwa

Tarcza Finansowa 2.0 przewiduje także wsparcie dla dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników, które odnotowały obrót powyżej 50 mln euro. Wsparciem tym objęte zostaną wszystkie sektory gospodarki na bazie indywidualnej analizy finansowej w postaci pożyczki płynnościowej (której oprocentowanie zostanie obniżone oraz okres spłaty wydłużony z 4 do 6 lat), finansowania płynnościowego oraz instrumentów kapitałowych. Zostanie także wprowadzona nowa wersja pożyczki preferencyjnej z wydłużonym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r. Termin składania wniosków o wsparcie: styczeń – marzec 2021 r. po uzyskaniu zgodny Komisji Europejskiej.

 

Środki uzyskane z wyżej wymienionych subwencji będą mogły być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa tylko na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników. Nie będzie możliwe wykorzystanie tych środków na przedpłacanie zaciągniętych kredytów czy leasingów, finansowanie przejęcia innego przedsiębiorstwa czy przeznaczanie danych środków na płatności do właściciela czy podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.  

Kolejna już 2 Tarcza Finansowa przygotowana przez Polski Fundusz Rozwoju ma na celu wsparcie przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały wskutek trwającej pandemii oraz ochronę miejsc pracy. W ramach Tarczy Finansowej 1.0 już ponad 154 mld zł trafiło do polskich firm od początku epidemii COVID-19.

Aktualności
08
maj 2024
Podatki

Zapadł dzisiaj ważny wyrok TSUE (sprawa C-241/23) dotyczący ustalenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu. Stan faktyczny sprawy dotyczył […]

Czytaj więcej
07
maj 2024
Podatki

Przedstawiamy Państwu informacje na temat długo oczekiwanego projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, który trafił […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Fundusze europejskie

Unia Europejska stawia sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Jednym z instrumentów […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Prawo

Kodeks cywilny[1] (dalej: „k.c.”) od ponad 30 lat definiuje przedsiębiorstwo jak i tryb jego zbywania na gruncie cywilnoprawnym. Mogłoby się […]

Czytaj więcej
15
kwi 2024
Podatki

21 marca TSUE wypowiedział się w kwestii niezgodności z unijną dyrektywą VAT polskich przepisów uniemożliwiających korektę deklaracji podatkowej, w zakresie […]

Czytaj więcej